Anna Truskolaska-Golema - psychoterapeuta/doradca życia rodzinnego/oligofrenopedagog

Jestem psychoterapeutą, mediatorem, doradcą życia rodzinnego, oligofrenopedagogiem i nauczycielem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na wydziale Nauk o Rodzinie oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam ponadto szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

 

Mam za sobą Szkolenia Bazowe z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Od 17 lat pracuję z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz prowadzę warsztaty podnoszące kompetencje uczniów, nauczycieli i rodziców. Pracuję w podejściu ericksonowskim i krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu. Swoją pracę poddaję superwizji.

Od 3 lat pracuję w Poradni Rodzinnej „Franciszek” we Wrocławiu, gdzie prowadzę terapię indywidualna młodzieży, dorosłych i par oraz doradztwo rodzinne. Obecnie jestem w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

 

* Terapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży  – 110 zł/50 minut

* Wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 110 zł/50 minut 

* Psychoterapia par/rodzinna – 150 zł / 90 minut