O Mnie

Nazywam się Katarzyna Polaszczyk. Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą. Studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz roczne szkolenie z podstaw psychoterapii krótkoterminowej i systemowej :”Szkoła Pomagania Rodzinie” we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS. W 2021 roku uzyskałam dyplom ukończenia całościowego, pięcioletniego Akredytowanego Kursu Psychoterapii PTP w nurcie systemowo – ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej oraz grupowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pełniąc funkcję psychologa w szkole ponadgimnazjalnej, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Rodzinnym Ośrodku Pieczy Zastępczej oraz pełniąc dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych głównie w nurcie ericksonowskim oraz dzieci i młodzieży w oparciu o podejście systemowe.