Gabinet Pomocy Psychologicznej - Katarzyna Polaszczyk

Jestem psychologiem oraz pedagogiem. Studia ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuję się w zakresie poradnictwa indywidualnego i rodzinnego. Moja praca sprawia mi ogromną satysfakcję, ponieważ jedną z wartości, którą bardzo cenię, jest człowiek. Obszar, który najbardziej mnie fascynuje jest ściśle związany z umiejętnością budowania relacji z innymi ludźmi, ale także jego fundamentalna część, czyli umiejętność spotykania się z samym sobą.

Od wielu lat podejmuję naukę, w celu coraz lepszego rozumienia tego co ludzkie. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, gdzie pod okiem specjalistów uczę się jak być dobrym psychoterapeutą. Jednocześnie swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Z kolei w życiu prywatnym każdego dnia uczę się jak być dobrą żoną i mamą. Chętnie uprawiam rękodzieło tj. szydełkowanie i rysunek.

Podyplomowo ukończyłam „Szkołę Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim oraz roczne szkolenie z podstaw psychoterapii krótkoterminowej i systemowej we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS". Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkole ponadgimnazjalnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w  Rodzinnym Ośrodku Pieczy Zastępczej.  Prowadziłam również wykłady z podstaw psychologii oraz warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej w Prywatnym Studium Medycznym w Kłodzku. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.