O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem. Dyplomy uzyskałam w roku 2005 i 2011. Studia ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam także studia podyplomowe „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim oraz roczne szkolenie z podstaw psychoterapii krótkoterminowej i systemowej :”Szkoła Pomagania Rodzinie” we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w pięcioletnim Akredytowanym Kursie Psychoterapii PTP w nurcie systemowo-ericksonowskim, który odbywa się we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej oraz grupowej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pełniąc funkcję psychologa w szkole ponadgimnazjanej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Rodzinnym Ośrodku Pieczy Zastępczej. Brałam także udział w projektach unijnych. 

Pełniłam dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kłodzku.