Informacje

Przyjdź, jeśli poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, jeśli chcesz rozwijać własną osobowość, odkrywać swój potencjał i kreatywność. W mojej pracy opieram się głównie na założeniach Miltona Ericksona, twórcy nurtu psychoterapeutycznego, którego istotą jest wywoływanie zmian poprzez uruchamianie zasobów klienta. Odbywa się to poprzez koncentrację na teraźniejszości z ukierunkowaniem na przyszłość. W tym ujęciu problem, z którym się zgłaszasz, traktowany jest jako próba poradzenia sobie, sposób na przetrwanie, a nie jako przejaw patologii. W rozumieniu ericksonowskim rozwiązanie problemu nie musi wiązać się z wglądem i rozumieniem. Erickson zakładał, że to co z jakiegoś powodu znalazło się w nieświadomości, lepiej, żeby tam pozostało. To Ty określasz kierunek i tempo zmian. Główne techniki wykorzystywane przeze mnie w pracy to: rysunek, metafora, trans hipnotyczny, anegdoty, stawianie zadań, paradoks, scenki. Proces nastawiony jest na osiągniecie konkretnego celu. Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, a częstotliwość spotkań dostosowana jest do Twoich możliwości. Najczęściej sesje odbywają się w systemie cotygodniowym, ale również co 2 tygodnie.