Oferta

Wizyty są odpłatne:

 

* konsultacja psychologiczna/pierwsza wizyta - 100 zł / 60 minut

* psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży - 100 zł / 50 minut

* psychoterapia par/ rodzinna - 150 zł / 90 minut

 

* Badanie osobowości NEO-FFI (osoby dorosłe) - 200 zł

* MSEI (Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny) - 200 zł

* Test osobowości TO dla młodzieży i osób dorosłych - 150 zł

* PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu - 150 zł

* Kwestionariusz temperamentu - 150 zł

* Psychoterapia poprzez Skype - 100zł / 50min 

 

* Trening Komunikacji Interpersonalnej - 60 zł / 90 min

(cykl warsztatów, liczba osób 8, spotkania raz w tygodniu)